vietsovpetro chinh thuc la thanh vien hiep hoi cac nha thau hang hai quoc te

Vietsovpetro chính thức là thành viên Hiệp hội các nhà thầu Hàng hải quốc tế

Sau gần 04 tháng kiểm tra và xét duyệt, Vietsovpetro đã chính thức được là thành viên của Hiệp hội các nhà thầu Hàng hải quốc tế (IMCA) từ 01/02/2020.