gao thieng cho re quy cua nguoi pa ko

Gạo thiêng cho rể quý của người Pa Kô

Gạo "ra dư" với những đặc tính hiếm có, được người Pa Kô ở dãy Trường Sơn dành để nấu cho con rể, khách quý, người già.