tap trung chi dao som hoan thanh cac du an cong nghiep quy mo lon

Tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành các dự án công nghiệp quy mô lớn

Vụ Dầu khí và Than tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành các dự án quy mô lớn như Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện Long Phú I, Nhiệt điện Sông Hậu I…
|< < 1 2 3 > >|